Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Hakkımızda

 

Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının yeniden yapılandırılması hakkındaki  663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince İlimiz Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; Bakanlık Makamının 02.11.2012 tarih ve 3279 sayılı onayı ile kurulmuş olup 02.11.2012 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır.Genel Sekreterliğimiz İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitede hizmet vermektedir.

 

Misyon

Birliğimize bağlı sağlık
tesislerinde; hasta-çalışan güvenliği ve memnuniyetini sağlamak, sağlık hizmet
sunumundaki israfları yok etmek, verimli, etkin,  etkili, çevreye saygılı, ulusal kalite
standartlarına uygun sağlık hizmeti sunumunu sağlamak ve sürdürmektir.


Vizyon

Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde;
hasta-çalışan güvenliği ve memnuniyetini en üst düzeyde sağlama bilinciyle,
çağdaş, güvenilir, yenilikçi, sürekli kendini geliştiren ve yalın sağlık
hizmeti yönetiminde ülkede lider ve referans kurum olmaktır. 

 

Organizasyon Şeması


 

 

 

 Kalite Politikamız 

Ekip anlayışını benimsemek ve kurum bilincini yaşatmak. 
Çalışanlarımıza sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak; çalışma alanında sahip olduğu riskleri azaltarak güvenliğini sağlamak, 
Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde; Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmeti sunarak, yaşam kalitesini yükseltmek; hasta güvenliğini ve memnuniyetini yükseltmek,
İzleme, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanmak,
Etik Değerlere uygun çalışmak,
Uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmeti sunan referans kurum olmak, 
Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlamak, 
Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.


Değerlerimiz
Bilimsellik

Dürüstlük/Etik

İlkeler

Liderlik

Takım çalışması

Hasta ve çalışan memnuniyeti
Profesyonellik