Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Tıbbı Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı, TKHK Sağlık Turizmi Koordinasyon Birimi / Projeleri sayfasında yayınlanmıştır

 

 

  

 

   Sağlık Turizmi Kapsamında Yabancı Hastayı Anlamak- Medikal İletişim - TR42/16/TD/001


Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Tıbbı Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı, TKHK Sağlık Turizmi Koordinasyon Birimi/Projeleri sayfasında yayınlanmıştır.Kurum duyuruları için tıklayınız.

 

PROJENİN ADI

Sağlık Turizmi Kapsamında Yabancı Hastayı Anlamak- Medikal İletişim - TR42/16/TD/001
 
(DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROJESİ)
 
PROJEDEN YARARLANACAK ÜLKELER VE BÖLGELER
Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Sağlık Tesisleri ve TR 42 Bölgesinde yaşayan kişiler


PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Bolu İli Kamu sağlık tesislerinde Genel Sekreterliğimize bağlı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Ağız ve DişSağlığı Merkezi, Bolu Gerede Devlet Hastanesi ve Bolu Mudurnu Devlet Hastanesi kritik alanlarda bakım veren doktor, hemşire, kayıt görevlisi 3000 personel, Bolu İli Kamu sağlık tesislerinden hizmet alan
yabancı hastalar(5583 kişi), Sağlık turizmi/turizm kapsamında ilimize gelen yabancı hastalar/kişiler 2014-2023 Doğu Marmara Bölge planı verilerine göre bölgemize turizm amaçlı 2011 yılında gelen potansiyel 96855 kişi , Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğiçalışanlarından konu ile ilgili görevliler 45 kişi , Bolu da Yasayan Kişiler 300000 kişi, Hastanelerden Sağlık Hizmeti Alan Kişiler 2015 yılı için: 1655304 hasta, Bolu İl SağlıkMüdürlüğü ilgili personeli.(232 personel), Bolu Halk SağlığıMüdürlüğü Personeli.(449 personel), Sağlık tesislerimizden turist müşterileri hizmet alan otel, tur vb. dış tedarikçiler.
Sağlık turizmi, son yıllarda hızla yükselen bir trend olup çok önemli bir alternatif turizm çeşididir. TR42 bölgesinde özellikle Bolu ili, turizm açısından önemli bir potansiyeldir ve Turizm Bakanlığı’nca
17/10/1993 tarih ve 21731 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Termal Turizm Merkezi ilan edilmiştir. İlimize gerek turistik amaçlı, gerekse ticari faaliyetler sebebiyle turistler gelmektedir. Son yıllarda komşu ülkelerdeki karışıklıklar sebebiyle, ilimizde ikamet eden mülteci sayısı artmaktadır.
Sağlık kuruluşlarımızdan hizmet almak isteyen ve dilimizi konuşamayan kişiler, sağlık problemlerini çalışanlara anlatmakta zorluk çekerken, çalışanlar da aynı problemi yaşamaktadırlar. Sağlık çalışanlarının dünyada ortak dil haline gelen İngilizceyi bilmesi; yabancı hastayı anlayabilmesi, teşhis, tedavi ve bakımını sağlayabilmesi açısından oldukça önemlidir.26 Nisan-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında 14 iş günü Genel Sekterliğimiz ve Bağlı Sağlık Tesislerimiz ile proje ortak kuruluşlarımızdan A2 Temel İngilizce seviyesindeki toplam 40 (kırk) kişi Medikal İngilizce Eğitimi almış ve sertifikalandırılmıştır.

BEKLENEN SONUÇLAR
Öncelikle sağlık kurumlarımızın hizmet kalitesi artacaktır.Çarpan etki olacağı düşünülen diğer bir husus;
İngilizce medikal dil bilgi sahibi olan ve bunu uygulamaya yansıtan personellerimiz, vermiş oldukları hizmetleri daha etkin gerçekleştirecekleri için, bilinç ve verimliliğin artmasına katkı sağlayacaktır. Hizmet verilen yabancı uyruklu hastaların aldıkları hizmetten memnuniyetleri artacak, bu da ileriki dönemlerde başvuran hasta sayısının artmasına katkı sağlayacaktır. Çalışma sadece Genel Sekreterliğimizi kapsamamakta olup ortaklarımız olan Bolu Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Genel Sekreterliğimize bağlı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bolu Gerede Devlet Hastanesi ve Bolu Mudurnu Devlet Hastanesi çalışanlarını kapsayacağı için ortak dil kültürü oluşturacağından
teşvik edici olacaktır. Proje eğitimi ve Proje çıktısı olarak hazırlanan Medikal İngilizce Kılavuzu ile sağlık tesislerinden hizmet alan ve hizmet verenlerin hasta güvenliği artırılmış olacaktır.
Şüphesiz bu kişilerin yapacakları uygulamalar sektörden hizmet alan tüm paydaşları etkileyecektir. Projemiz TR 42 bölgesindeki illere ve diğer illere örnek oluşturacaktır.