Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Projelerimiz

 

  

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Hibesi

Projenin Adı: Yalın Hastane Sistemleri ve Uygulamaları - TR42/15/TD/031
Projenin Amacı: Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve bağlı Sağlık Tesislerinde,  Yalın Hastane Sistemlerinin oluşturulmasında çalışacak beyin takımlarına Yalın Hastane Sistemleri ve Uygulamaları Eğitimi almalarını sağlayarak örnek seçilen bir alanda uygulama çalışmaları yapmak. Daha sonra kendi birimlerinde yalın sistemleri uygulamak ve geliştirmek
Projenin Hedefi: Tüm Hastanelerimizde Yalın Hastane Modelini oluşturmak.
Proje Süresi: 1 ay
Proje Son Durum: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2015 yılı için uygulanan TR42/15/TD Teknik Destek Kapsamında sunulan proje önerileri değerlendirildikten sonra destek almaya hak kazanmıştır. Proje eğitimleri 20-21-22 Mayıs ve 8-9 Haziran 2015 te tamamlanmış olup Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi örnekleme alanı seçilmiştir.

 

 

 Sağlıkta Uzaktan Eğitim Projesi

Projenin Adı: Sağlıkta Uzaktan Eğitim Merkezi (SUEM) Projesi, (Bu proje Yalın ve Dijital Hastane Sistemlerinin bir parçasıdır.
Projenin Amacı: Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak Sağlık Hizmetleri veren hastanelerimiz çalışanlarına yer ve zamanlama engeli olmadan teknoloji sayesinde etkin, verimli, zamanında ve kaliteli bir eğitim verilmesi

Projenin Hedefi: -Tüm çalışanlarımızın alması gereken zorunlu eğitimleri uzaktan eğitim yöntemi ile almasını sağlamak , yapılabilecek kurslara online katılımlarını sağlamak.

Proje Süresi: 2015-….
Proje Son Durum: İlgili eğitim materyalleri Eğitim Biriminin  Ar-Ge Birimi düzenlediği birliğimize bağlı hastanelerimizin eğitim hemşireleriyle düzenli olarak yapılan çalışmalar ve toplantılarla Kurumumuzun eğitim programlarına göre hazırlanmış , Proje Ar-Ge Birimi - Eğitim Birimi ve Bilgi İşlem Birimi işbirliği ile devam etmektedir.

 

 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI – TEKNİK DESTEK PROJESİ 

Projenin Adı:  Sağlık Turizmi Kapsamında Yabancı Hastayı Anlamak- Medikal İletişim - TR42/16/001

Projenin Amacı: Bolu İli Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğimize bağlı Sağlık Tesislerinden hizmet alan yabancı hastalar sağlık personelimiz tarafından daha iyi anlaşılması, daha kısa sürede daha etkin ve verimli hizmet sunmak
Projenin Hedefi: Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı alanında çalışan personelin mesleki gelişmelerine katkı sağlamak, kaliteli sağlık hizmeti sunumu, yabancı hastalarla etkili iletişim.
Proje Süresi: 1 ay
Proje Son Durum: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2016 yılı için uygulanan TR42/16/TD Teknik Destek Kapsamında sunulan proje önerileri değerlendirildikten sonra destek almaya hak kazanmıştır.  26 Nisan-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında 14 (ondört) iş günü Genel Sekterliğimiz ve Bağlı Sağlık Tesislerimiz ile proje ortak kuruluşlarımızdan A2 Temel İngilizce seviyesindeki toplam 40 (kırk) kişi Medikal İngilizce Eğitimi almış ve sertifikalandırılmıştır. Proje çıktısı olarak Medikal İngilizce Kılavuzu hazırlanmıştır. 

 

 

ÇEVRE DOSTU HASTANE PROJESİ

Projenin Adı:  Çevre Dostu Hastane Projesi 
Projenin Amacı ve Hedefi: Birliğimize bağlı hastanelerimizde oluşan tüm atıkların kaynağında,daha doğru ayrıştırılmasını sağlamak için gerekli bilinci oluşturmak, Sürdürülebilir sistemler kurmak , Üretilen Tıbbi Atık miktarını azaltarak çevremizi korumak ve bertaraf için gereksiz ödenen maliyetlerde tasarruf sağlamak –Çevre Dostu Sertifikası alacak hastaneler Tibbi Atık bertaraf giderlerinde Sertifika geçerlilik süresi boyunca MÇK kararı ile indirim almaya hak kazanacaktır.
Proje Süresi: Şubat 2016-5 Haziran 2016
Proje Son Durum:  Proje Genel Sekreterliğimize bağlı 7 Sağlık Tesisimizin katılımıyla gerçekleşmiş protokol kapsamında yapılan komisyon denetimleri sonrası 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende  3 (üç)hastanemiz Çevre Dostu Sertifikası almış ve bu hastanelerimiz arasında en yüksek puan alan hastanemiz aynı zamanda Çevre Dostu Belgesi almaya hak kazanmıştır. Proje başarı ile sonuçlanmıştır.

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının Doğrudan Faaliyet Desteği Hibe Programı

Projenin Adı:   Sağlık Sistemlerinde Yalın Süreçler Projesi - TR42/16/DFD/0054

Projenin Amacı: Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve bağlı Sağlık Tesislerinde yalın hastane sistemleri konusunda uygulama danışmanlığı hizmeti ile uzman desteği almak, Yapılan Uygulamaları birer çıktı olarak kitapçık haline getirerek İlimizde düzenleyeceğimiz sempozyumda sunmak

Projenin Hedefi: Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve bağlı Sağlık Tesislerinde hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, daha hızlı hizmet vermek, israfları önleyerek maliyetleri düşürmek
Proje Süresi: 3 ay
Proje Son Durum: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2016 yılı için uygulanan TR42/16/DFD - Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında sunulan proje önerileri için ön inceleme ile teknik değerlendirme aşamaları tamamlanarak 18 Ağustos 2016 tarihli Yönetim Kurulunca alınan karar gereği Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimiz olarak “Sağlık Sistemlerinde Yalın Süreçler” isimli TR42/16/DFD/0054 referans nolu projemiz destek almaya hak kazanmıştır. Projemiz başarıyla tamamlanmıştır.

Kapanış Sunumu için tıklayınız.

Click for presentation.